loading...

Takutkan Ugutan Suami, Wanita Biarkan Anak Jadi Mangsa Rogol Bapa Sendiri Selama 3 Tahun


Macam-macam kes zaman sekarang berlaku. Selalunya apabila kita mengetahui diri atau orang lain di dalam masalah, kita akan bertindak melaporkan hal tersebut kepada pihak berkuasa supaya tindakan lanjut dikenakan secepatnya.

Apa yang berlaku di Saratok mungkin menjadi sebaliknya. Malah ianya menimpa anggota keluarga sendiri.

Menurut laporan NST, seorang ibu bertindak mendiamkan diri apabila mengetahui anaknya menjadi hamba seks kepada bapa kandungnya.

Ibu berkenaan yang berusia 40 tahun mengatakan bahawa dirinya telah diugut oleh bapa mangsa atas cubaan masuk campur dan disebabkan itu dia tidak berani melaporkan hal berkenaan kepada sesiapa.

Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak, Datuk Dev Kumar, siasatan masih dijalankan untuk memastikan “kesahihan” tuntutan yang dibuat oleh ibu mangsa.


Si anak yang sudah tidak tahan akan penderaan seksual yang dilakukan bapanya kemudian mengadu akan masalahnya itu kepada pihak kaunselor sekolah.

Dia juga melaporkan bahawa dia telah dirogol oleh bapanya sebanyak tujuh kali sejak dia berusia 12 tahun. Tambahnya lagi, dirinya telah dirogol buat pertama kali di sebuah pondok yang terletak di ladang kelapa sawit Kabong pada tahun 2014 dan insiden selebihnya telah mengambil tempat di rumahnya sendiri di Kampung Kabong.

Si bapa yang juga seorang petani telah pun ditahan polis dan akan direman sehingga 1 September untuk siasatan lanjut. Kes kini sedang disiasat mengikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan yang akan membawa kepada hukuman penjara maksimum selama 30 tahun dan juga sebatan jika disabitkan bersalah.

Kepada sesiapa yang mengalami masalah yang sama atau tahu sesiapa yang mengalami masalah sedemikian, laporkan sahaja kepada polis. Kenapa nak sorokkan benda yang salah? Kalau takut diugut, biarkan polis saja yang uruskan.

Jenayah rogol atau pemerkosaan adalah satu daripada bentuk perzinaan malah jenayah ini lebih keji dan jahat. Sedangkan zina yang diharamkan itu,merupakan perlakuan keji dan salah satu daripada dosa - dosa besar dalam Islam.

Tidak terdapat satu agama dalam dunia pun yang mengharuskan perbuatan tersebut. Oleh itu, Islam menjatuhkan hukuman yang berat keatas pelakunya, lebih-lebih lagi zina dan rogol adalah jenayah yang merosakan nasab dan keturunan. Islam mengambil berat soal nasab keturunan dan menggolongkannya antaralima Maqasid AsSyari`ah (المقاصدالخمسة ) yang wajib dijaga dan dipelihara. Jenayah ini dijanjikan oleh Allah SWT dengan hukuman berat di dunia dan azab yang pedih di akhirat.

FirmanNya yang bermaksud :

32. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan).(017. Al Israa':32)

FirmanNya lagi :

68. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya;
69. Akan digandakan baginya azab seksa pada hari Kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan, -(025. Al Furqaan:68-69)

2. Dalil-dalil pensyariatan hukuman Hudud keatas pesalah:

Pensyariatan hukuman sebat adalah berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud :

2. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (024. An Nur:2)

Manakala hukuman rejam pula adalah berdasarkan AsSunnah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim RA dalam Sohihnya bahawa Nabi MuhammadSAWmemerintahkan hukuman rejam keatas Maiz RA dan seorang perempuan daripada Bani Ghamid yang sabit dengan pengakuan mereka. Dan Ijma` Sahabat (bersepakat) tentang pensyariatan hukuman rejam.
Mankala hukumanTaghrib (التغريب )dibuang negeri adalah berdasarkan hadith Baginda Nabi SAW :
خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" "


Bermaksud:Ambilah jalan penyelesaian daripadaku (dua kali), sesungguhnya Allah telah menentukan jalan (hukuman) bagi mereka, bagi penzina bujang sebatan seratus sebatan dan dibuang negeri selama setahun, dan yang dah berkahwin pula disebat dan direjam.

3. Definisi:

Rogol adalah satu daripada bentuk perzinaan.
Zina:adalah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau syubhah (kekeliruan) milik. Ini adalah takrif di sisi jumhur ulama.
Rogol atau pemerkosaan: adalah perzinaan yang lakukan secara dipaksa dan mangsa adalah seorang perempuan.

Bentuk-bentuk paksaan (الإكراه),dua pendapat :
• Ulama mazhab Hanafi; paksaan dua bentuk:
1. (أو الكامل الإكراه الملجىء): Paksaan yang menyebabkan mangsa tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang memberi bahaya pada nyawanya, atau anggota badannya. Contoh :Mangsa diancam akan dibunuh atau dipotong anggotanya ataupun mangsa dipukul pukulan berat yang mencederakan, berturut yang memungkinkan bahaya kepada nyawa atau anggota badan. Hukumnya: Paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan)dan tiada kemampuan menentang.
2. ( أو الناقص الإكراه غير الملجىء): Ancaman yang tidak membahayakan nyawa atau anggota badan,contoh: Mangsa diancam akan dipenjarakan,atau diikat,atau pukulan yang tidak mencederakan,ataudiancam akan memusnahkan harta. Hukumnya: Paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) tetapi mampu menentang.
• Ulama mazhab Syafi`e,Maliki dan Hanbali; paksaan hanya satu bentuk:
(الإكراه الملجىء أو التام): Selainnya tidak dinamakan paksaan. Berkata ulama mazhab Syafi`e; hukum berbeza berdasarkan keadaan seseorang ,dan ancaman tersebut tidak bertempoh. Paksaan berlaku dengan ancaman menakutkan seperti pukulan dahsyat, penjara dan merosakan harta mangsa.

Syarat-syarat utama paksaan tersebut;

1. Pengancam mampu melakukan perkara yang diancamnya keatas mangsa.
2. Mangsa tidak mampu melawan atau mengelak dengan melarikan diri atau selainnya.
3. Mangsa bertanggapan bahawa jika dia melawan, akan akan berlaku apa yang diancam.

Perempuan yang dipaksa melakukan perzinaan tidak dijatuhkan hukuman Hudud keatasnya, sama ada paksaan tersebut bersifat (الإكراه الملجىء)atau(الإكراه غير الملجىء ). Walaubagaimana pun, penafian hukuman Hudud tidak menafikan pengharaman zina, kerana zina dan bunuh adalah jenayah yang tidak diharuskan dalam apa jua keadaan sekalipun ( walau dipaksa atau terpaksa). Ini adalah pendapat yang disepakati ulama .
Dalam kes rogol, paksaan keatas mangsa adalah bersifat (الإكراه الملجىء أو التام ) yang mana mangsa tidak dapat melawan dan mengelak bahkan dicederakan ketika berlakunya jenayah tersebut. Namun jika mangsa mampu melawan, dia wajib mempertahan dirinya berdasarkan hukum (دفع الصائل ).

4. Hukuman:

Pesalah boleh dijatuhkan satu atau lebih dari hukuman berikut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diberikan kepada hakim.

Hudud :

1. Hudud jenayah zina;

Perogol yang telah sabit kesalahannya dengan bukti-bukti dan keterangan yang dikehendaki oleh syarak tanpa sebarang keraguan dipihak hakim akan dijatuhkan hukuman yang sama seperti pelaku jenayah zina :
• Jika pesalah ghair muhsan (محصن (غيرiaitu yang belum pernah berkahwin : disebat seratus sebatan dan taghrib (التغريب )iaitu dibuang negeri selama setahun.
• Jika pesalah muhsan (محصن ) iaitu yang sudah atau pernah berkahwin: direjam sehingga mati .Hukuman ini sabit dengan Ijma` ulama tanpa khilaf. Hukuman sebatan bagi penzina muhsan adalah khilaf ulama, pendapat jumhur; yang wajib adalah rejam tanpa sebat .

2. Hudud jenayah Hirabah;

Dalam kes ini terdapat unsur mencederakan atau unsur ancaman ( التخويف)samada ancaman terhadap nyawa,harta benda dan lain-lain,kepada mangsa yang boleh menyebab pesalahnya juga boleh disabitkan dengan hukuman lain iaitu, hukuman Hirabah (حد الحرابة ).

Hukuman Qisas (القصاص),
Hukuman ini dijatuhkan jika tertuduh terbuti mencederakan atau membunuh mangsa.

Ta`zir (التعزير) ,
Tertuduh boleh dijatuhkan hukuman ta`zir jika bukti-bukti yang ada tidak dapat mensabitkan hukuman hudud. Penentuan bentuk hukuman ta`zir adalah terserah kepada hakim seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.
Hukuman tambahan,
Namun begitu, hukum tambahan bagi kesalahan rogol, iaitu;
• Perogol wajib membayar mahar misil ( مهر المثل ) kepada mangsa.
• Perogol wajib membayar kepada mangsa pampasan الأرش) ) atau pampasan (الدية)
jika mangsa dicederakan , dan pada masa yang sama pesalah tidak disabitkan dengan hukuman Qisas.

5. Syarat-syarat perlaksanaan hukuman Hudud :

Hukuman Hudud tidak dapat dilaksanakan melainkan setelah memenuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak:
1. Baligh : Dewasa sahaja yang dijatuhkan hukuman Hudud, ini disepakati ulama.
2. Berakal: Orang gila tidak dijatuhkan hukuman Hudud, ini juga disepakati ulama.
3. Muslim: non muslim tidak dihukum hudud tetapi dijatuhkan hukuman Ta`zir(التعزير), namun jika dia morogol seorang muslimah,non muslim tersebut dihukum bunuh dengan sebab melanggar perjanjian (عهد الذمة) dengan pemerintah . Manakala jika sesama suka, muslimah tersebut sahaja dihukum Hudud. Ini adalah pendapat ulama mazhab Maliki.Pendapat terkuat adalah pendapat jumhur ulama, non muslim tetap dihukum Hudud, tetapi tidak direjam disisi mazhab Hanafi.
4. Sukarela:Perempuan yang dipaksa atau dirogoltidak hukum secara disepakati ulama. Namun ulama berselisih pendapat tentang lelaki yang dipaksa berzina; pendapat jumhur ulamak ,dia tidak dihukum,berbeza dengan pendapat mazhab Hanbali.
5. Persetubuhan sesama manusia : jika seseorang bersetubuh dengan selain manusia binatang contohnya,dia hanya dijatuhkan hukuman ta`zir.
6. Perempuan yang disetubuhi seorang dewasa: Ini adalah syaratdisisi mazhab hanafi. Disisi jumhur orang yang bersetubuh secara haram dengan kanak –kanak perempuan tetap dihukum hukuman Hudud.
7. Tiada keraguan : Jika berlaku Syubhah (kekeliruan dipihak tertuduh atau kesamaran dari segi bukti pendakwaan) maka Hudud tidak laksanakan.
8. Mengetahui zina adalah haram: Orang yang tidak mengetahuinya tidak dihukum Hudud (iaitu dengan sebab baru memeluk Islam atau hidup jauh dari ulama ).
9. Perempuan yang disetubuhi adalah selain kafir harbi dan berlaku di negara harb (yang menjadi musuh Negara Islam): Ini adalah syarat disisi mazhab Hanafi, disisi jumhur ulama pula penzina tetap dihukum hukuman hudud walaupun berzina dengan perempuan harbi dan di negara harbi.
10. Perempuan yang disetubuhi bernyawa: Orang yang bersetubuh dengan mayat tidak dijatuhkan hukuman Hudud disisi Jumhur ulama, berbeza dengan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki.
11. Bersetubuhan haram itu tersebut benar-benar berlaku: iaitu dengan memasukkan Hasyafah zakar(kepala kemaluan lelaki) atau ukurannya ke dalamfaraj perempuan.
Walaupun dalam beberapa keadaan diatas tidak dapat menghukum tertuduh dengan hukuman hudud namun pihak hakim dapat menjatuhkan hukuman Ta`zir jika terdapat Qarinah (bukti-bukti lain yang menguatkan dakwaan tetapi tidak dapat menjatuhkan hukuman Hudud) .

6. Kaedah-kaedah pensabitan kesalahan jenayah rogol:

1. Jika mengambil hukuman zina;
Ijma`(tiada perselisihan pendapat)dikalangan ulama bahawa jenayah zina sabit :
• denganIqrar (pengakuan pesalah), atau;
• dengan Syahadah (penyaksiaan) empat orang saksi lelaki Muslim yang merdeka (bukan hamba sahaya) yang Adil (tidak Fasik).

Dan yang menjadi khilaf (perselisihan pendapat) dikalangan ulama, adakah kehamilan menjadi bukti dakwaan zina?Dua pendapat;
• Disisi mazhab Syafi`e dan Hanafi, kehamilan tidak menjadi bukti yang boleh mensabitkan hukuman Hudud, kerana Hudud tidak sabit dengan Qarinah. Pendapat ini adalah lebih kuat.

• Disisi mazhab Maliki, kehamilan menjadi bukti yang boleh mensabitkan hukuman Hudud, mazhab Hanbali pula mensyaratkan bahawa suami wanita hamil tersebut berjauhan dengannya.
2. Jika mengambil hukuman Hirabah dan Qisas:
Pensabitan kesalahan berlaku dengan;
• Iqrar (pengakuan pesalah), atau;
• Dua orang saksi, lelaki, muslim, yang adil.

7. Persoalan-persoalan berkaitan kes rogol :

• Adakah hukuman hudud boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti – contohnya DNA,kamera CCTV, gambar dan lain-lain - selain daripada saksi dan pengakuan penzina atau perogol?

Jawapan: Tidak , kerana hukuman Hudud jenayah zinadalah hak Allah Taala , jadi hudud tidak dapat dijatuhkan kepada pesalah kecuali dengan Iqrar atauSyahadah di sisi mazhab Syafie dan Hanafi.

• Bolehkah perogol dijatuhkan hukuman bunuh tanpa Hudud?

Jawapan: Boleh dihukum bunuh secara ta`zir siyasah, berdasarkan mazhab hanafi dan maliki yang mengharuskan hukuman bunuh secara ta`zir. Hukuman ini boleh dijatuhkan oleh pihak hakim keatas pesalah jika pesalah tidak dapat disabitkan dengan hukuman Hudud, apabila hukuman bunuh ini difikirkan perlu dengan menjadikan Qarinah sebagai bukti dakwaan.

8. Penutup
Perlu diingatkan bahawa hukuman hudud (rejam dan sebat) tidak dapat dilaksanakan melainkan jika dakwaan sabit dengan Iqrardan Syahadah, ini disisi jumhur ulama, kerana;
• Hukuman jenayah zina adalah hak Allah SWT, jadi hukuman Hudud tergugur (tidak dilaksanakan) kerana Syubhah.Jenayah berkaitan hak Allah SWT sunat disembunyikan, (tidak didakwa di mahkamah melainkan jika jenayah tersebut tersebar dan membawa kerosakan yang lebih besar pada masyarakat, misalnya jenayah rogol).
• Antara prinsip utama perlaksanaan undang-undang jenayah dalam Islam; hukuman keatas pesalah bukanlah matlamat utama, tetapi bermatlamatkan mendidik pesalah dan hukuman hanyalah menjadi jalan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat.


loading...

0 Response to "Takutkan Ugutan Suami, Wanita Biarkan Anak Jadi Mangsa Rogol Bapa Sendiri Selama 3 Tahun"

Post a Comment