loading...

Inilah Ucapan Salam Yang Mendatangkan 30 Pahala Sesama Muslim Kerana Ketika Kiamat Sudah Mendekat,Orang Tidak Lagi Mengucap Salam


Mafhum Hadis:

Sessiapa memberi salam dengan lafaz ” Assalamualaikum ” mendapat 10 Pahala, sesiapa memberi salam dengan lafaz ” Assalamualaikum  Warahmatullah “  mendapat 20 Pahala dan sesiapa memberi slam dengan lafaz ” Assalamualaikum  Warahmatullahi Wabarakatuh ” mendapat 30 Pahala.

لسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Kepentingan Ucapan Salam.

Berkaitan kepentingan dan kelebihan ucapan salam, maka di sana terdapat beberapa Hadith yang menyebut secara jelas kelebihan memberi salam itu sendiri dan penulis nukilkan beberapa Hadith di sini.

Diriwayatkan di dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, daripada Abdillah bin Amru bin Al-‘As R.A, sesungguhnya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah S.A.W: “Bagaimanakah (amalan) Islam yang terbaik ? Maka Rasulullah S.A.W bersabda: “Kamu memberi makanan, dan mengucapkan salam kepada sesiapa yang kamu kenali dan tidak kenali”.

Diwayatkan di dalam Musnad Ad-Darimi dan di dalam Sunan Al-Tirmizhi dan Ibnu Majah, dan lain-lainnya dengan sanad yang baik, daripada Abdullah bin Salam R.A, beliau telah berkata: “Akutelah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: “Wahai sekelian manusia, sampaikanlah salam, berilah olehmu makanan, dan sambungkan silaturrahim, dan bersolatlah di waktu manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk syurga dengan penuh sejahtera”. Telah berkata Imam Al-Tirmizhi, hadith ini adalah shahih.

Diriwayatkan di dalam Kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni, daripada Abi Umamah R.A, beliau telah berkata: “Nabi S.A.W telah memerintahkan kami agar menyebarkan (mengucapkan) salam”.

Diriwayatkan di dalam Shahih Muslim, daripada Abi Hurairah R.A , beliau telah berkata: “Nabi S.A.W telah bersabda: “Tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak dikira beriman sehingga kamu saling mengasihi, seutama-utama sesuatu perkara yang aku lakukan maka kamu akan saling mengasihi, adalah kamu saling menyebarkan salam di antara kamu”.

ISLAM telah mengatur kehidupan ini dengan begitu indah. Bahkan ketika kita tersenyum kepada saudara kita, maka akan tercatat sebagai sedekah. Senyum yang menyenangkan disertai ucapan salam adalah salah satu hal yang seringkali Rasulullah lakukan terhadap sesiapa. Maka dari itu sudah seharusnya kita selaku umat Muslim meneladani sikap Rasulullah tersebut.

Mengucapkan salam sambil tersenyum ketika bertemu dengan sesama muslim akan menjadi awal hubungan yang baik bagi kita. Namun, ketika salam itu hanya terucap pada orang-orang tertentu, ini adalah salah satu tanda kiamat.

Allah SWT mensyaratkan ucapan salam sebagai tanda kasih sayang dan penjalin silaturahim. Kerana itu, anak kecil dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, orang kaya dianjurkan mengucap salam kepada orang miskin, baik kepada bangsa Arab, non Arab, berkulit putih, berkulit hitam dan lainnya. Secara umum, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kitakenal.

Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mengasihi. Mahukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila dikerjakan dapat menyebabkan kalian saling mengasihi? Sebarkanlah salam di antara kalian. "

Di antara tanda Hari Kiamat adalah mengucapkan salam hanya kepada orang tertentu saja. Seseorang hanya mengucapkan salam kepada orang yang ia kenal saja, sedangkan kepada orang yang tidak ia kenal, ia tidak mengucapkan salam. Padahal, salah satu Sunnah yang diajarkan Nabi adalah mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal.

Abu al-Ja'ad menuturkan, bahawa Abdullah ibn Mas'ud bertemu seseorang. Orang itu berkata, "Assalamu'alaikum, wahai Ibnu Mas'ud." Abdullah ibn Mas'ud menjawab, "maha benar Allah dan Rasul-Nya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Salah satu tanda kiamat adalah seseorang memasuki masjid, namun ia tidak melaksanakan solat dua rakaat, dan seseorang tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dikenalnya saja.' "

Dalam Shahih al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, bahawa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimanakah Islam yang paling baik?" Nabi menjawab, "Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal."
loading...

0 Response to "Inilah Ucapan Salam Yang Mendatangkan 30 Pahala Sesama Muslim Kerana Ketika Kiamat Sudah Mendekat,Orang Tidak Lagi Mengucap Salam"

Post a Comment

loading...
'));